DISTRIBUIȚI

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării marchează, la 1 septembrie, aniversarea a 28 de ani de la declararea rezervaţiei biosferei prin acţiuni de conştientizare şi educaţie ecologică în cadrul Taberei Naţionale de Educaţie ecologică “Prietenii Deltei”, organizată de către Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport Tulcea, la Centrul de agrement din Sulina, în perioada 28 august – 3 septembrie.

În cadrul taberei la care participă 150 de tineri cu vârste între 14 şi 20 de ani, reprezentanţi ai Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării vor susţine prezentări la Centrul de Vizitare din Sulina cu privire la importanţa deosebită a valorilor naturale şi culturale a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.

Delta Dunării, una dintre cele mai întinse delte de pe continentul european şi, totodată, cea mai bine conservată zonă umedă din Europa, este cea mai reprezentativă arie naturală protejată din reţeaua naţională care a dobândit triplu statut internaţional.

În septembrie 1990, la recomandarea Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii (UICN) şi ca urmare a strădaniilor unui grup de oameni de ştiinţă, Guvernul României a declarat întreaga Deltă a Dunării şi unele zone învecinate însumând o suprafaţă totală de 580.000 ha, ca Rezervaţie a Biosferei Delta Dunării (RBDD).

Valoarea patrimoniului natural al Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” a fost recunoscută prin includerea acesteia în reţeaua internaţională a rezervaţiilor biosferei, în cadrul programului UNESCO – “Omul şi Biosfera” (1990), prin declararea ca zonă umedă de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor de apă şi includerea în Lista Convenţiei Ramsar (septembrie 1991), precum şi prin includerea în Lista patrimoniului natural mondial – UNESCO (decembrie 1991).

Rezervaţia Biosferei Delta Dunării este inclusă în reţeaua europeană de arii naturale protejate, fiind declarată în întregime sit Natura 2000, atât ca Sit de importanţă comunitară (SCI) cât şi ca Arie Specială de Protecţie Avifaunistică (SPA), datorită frumuseţii şi bogăţiei zonei şi varietăţii de biotopuri şi resurse, care o fac unică nu numai în Europa, ci şi în cadrul ecosistemelor deltaice ale lumii. Toate acestea determină statutul special şi măsurile de protecţie aplicabile pe teritoriul RBDD care sunt întărite şi de prevederi legale în vigoare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here