DISTRIBUIȚI

Regia Autonomă Administrația Zonei Libere Sulina organizează o licitație publică, în vederea atribuirii contractului de închiriere a macaralei plutitoare de 16 tf “1473”.
Licitația va avea loc în data de 30 martie 2018, la ora 14.00, la sediul Administrației Zonei Libere Sulina.
Taxa de participare la licitație este de 1.100 lei fără TVA, iar documentația de participare costă 150 lei fără TVA. Totodată, garanția de participare este de 447 Euro, la cursul BNR din data efectuării plății.
Cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data desfășurării licitației, solicitanții depun la sediul Administrației, cererea de participare la licitație și ofertele tehnice, întocmite pe baza documentației de participare la licitație.
Relații suplimentare se pot obține zilnic între orele 08.00 – 16.00, de luni până vineri, la sediul din orașul Sulina, str. I, nr. 202, jud. Tulcea, telefon 0787710631, fax 0240/543650, e-mail office@azlsulina.ro.

Administraţia Zonei Libere Sulina

R.A. Administraţia Zonei Libere Sulina administrează o suprafaţă de 175,5117 ha, inclusă în intravilanul oraşului Sulina, compusă din două perimetre, amplasate atât în zona oraşului, cât şi în jurul bazinului maritim de tranzit.
În perimetrul 1 şi în zona amenajată a perimetrului 2, care au statut de zonă liberă, sunt amplasate lucrări de infrastructură (cheuri, platforme, accese rutiere), clădiri cu destinaţie administrativă, spaţii comerciale, depozite, reţele de energie electrică, alimentare cu apă şi canalizare.
Perimetrul 2, zona neamenajată, este compusă din 1.339.510 mp de teren neamenajat, parte din teren provenind din dragarea bazinului maritim de tranzit; bazinul maritim de tranzit în suprafaţă de 330.850mp şi o adâncime de 7 m şi bazinul fluvial destinat navelor de agrement şi pescăreşti, în suprafaţă de 50.150mp. Atât înainte, cât şi după 1989, unitatea a desfăşurat în permanenţă o activitate rentabilă, materializată prin niveluri ridicate ale profitului anual .
Actuala tendinţă de intrare în piaţa europeana, în piaţa din Orientul Mijlociu şi a ţărilor riverane Mării Negre precum şi infrastructura, experienţa, competenţa şi spiritul de echipă existente aici de peste 20 ani, au readus in atenţie Portul Sulina ca zonă liberă, port de tranzit dotat cu spaţii de depozitare disponibile pentru desfăşurare a activităţilor de producţie şi servicii.
Administraţia Zonei Libere Sulina îşi orientează intenţiile către aceste din urma două domenii de activitate: producţie şi servicii. Astfel, posibilitatea de depozitare a bunurilor în zona liberă se completează cu operaţiuni de prelucrare, sortare, marcare, asamblare şi altele.
Bunurile depozitate şi prelucrate în zona liberă pot fi livrate pe piaţa reprezentată de statele fostei Comunităţi a Statelor Independente, dar şi în Orientul Apropiat şi Mijlociu. Specialiştii noştri stau la dispoziţie celor interesaţi în tot ceea ce priveşte activitatea în zona liberă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here