DISTRIBUIȚI

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 a publicat lista finală a cererilor de finanţare aprobate, în urma etapei de evaluare tehnică şi financiară, prin implementarea de măsuri integrate – Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunităţile marginalizate din teritoriul ITI Delta Dunării.

La nivelul teritoriul ITI Delta Dunării au fost aprobate 4 proiecte din 3 localităţi: un proiect al Comunei Mihai Viteazu, judeţul Constanţa, un proiect al Comunei Beştepe, judeţul Tulcea şi două proiecte ale Municipiului Tulcea.

Proiectele au o valoare totală de aproximativ 11,5 milioane de euro şi vizează intervenţii în domeniul educaţiei, măsuri integrate de reducere a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, ocuparea forţei de muncă.

– Servicii integrate pentru mai bine de 500 de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială

Prin proiectul cu o valoare de aproximativ 3 milioane de euro, UAT Mihai Viteazu din judeţul Constanţa are în vedere Dezvoltarea şi înfiinţarea unui Centru de Resurse Integrate în cadrul căruia se vor furniza măsuri/servicii integrate pentru un număr de 310 persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială timp de 36 luni, în vederea reducerii numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitatea marginalizată (non-roma) a satului Sinoe.

Pe o cerere de finanţare aprobată de AM POCU în cadrul aceluiaşi apel de proiecte, 200 de persoane din comunitatea marginalizată din cadrul UAT Beştepe (judeţul Tulcea) vor beneficia, de asemenea, de măsuri care vizează promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei.

– Creşterea accesului şi participării la educaţie în cartierele Neptun şi Vest din municipiul Tulcea

Proiectele depuse de Municipiului Tulcea pe Dezvoltare Locală Integrată vizează creşterea accesului şi participării la educaţie preşcolară, învăţământ primar şi gimnazial, şcoala după şcoală prin implementarea de programe specializate, integrate şi adaptate nevoilor specifice comunităţii marginalizate identificată în Cartierele Neptun şi Vest.

Bugetul total eligibil al celor două proiecte este de aproximativ 5,6 milioane de euro.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here