DISTRIBUIȚI

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice și Primăria Municipiului Tulcea au semnat contractul de finanţare nerambursabilă pentru proiectul “DEZVOLTAREA CALITĂŢII SERVICIILOR ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ, cofinanţat de Uniunea Europeană.

”Obiectivul general al proiectului vizează creşterea calităţii serviciilor publice furnizate de către autoritate cetăţenilor prin consolidarea/îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii şi performanţa în concordanţă cu Planul de acţiuni pentru implementarea etapizată a managementului calităţii în autorităţi şi instituţii publice 2016-2020, Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP, inclusiv dezvoltarea abilităţilor personalului din autoritatea publică locală”, precizează Primăria Tulcea.

Rezultatele finale în urma implementării proiectului:

– 1 Sistem de management al calităţii ISO 9001:2015 implementat, certificat şi menţinut în funcţiune: set de proceduri destinate dezvoltării calităţii serviciilor publice;

– 1 instrument CAF Common Assessment Framework ) conceput şi dezvoltat pentru a asigura implementarea unitară a managementului calităţii: plan de acţiuni;

– 17 angajaţi certificaţi în domeniile: Manager în domeniul calităţii cod COR 325 701 (certificat de absolvire ANC): dezvoltare competenţe şi abilităţi în sistemul calităţii;

– 3 angajaţi certificaţi în domeniile: Auditor în domeniu calităţii Cod COR 214 13 (certificat de absolvire ANC): dezvoltare competenţe şi abilităţi în sistemul calităţii;

– 60 de angajaţi instruiţi intern cu privire la: Managementul calităţii (1 modul: Dezvoltare durabilă şi 1 modul: Egalitate de şanse (diplomă de participare): însuşire cunoştinţe/ informaţii în sistemul calităţii şi a principiilor orizontale;

– 2 seminarii de bune practici în domeniul calităţii, dezvoltării durabile şi egalităţii de şanse, cu tema: “Managementul calităţii serviciilor, dezvoltarea durabilă şi egalitatea de şanse – concepte europene pentru o administraţie publică modernă”- promovarea bunelor practicii;

– 1 portal web, conceput, dezvoltat şi menţinut activ pentru promovarea proiectului;

– 1 aplicaţie social media tip networking pentru a facilita colaborarea şi interacţiunea cu autorităţi şi instituţii publice naţionale şi internaţionale şi pentru a asigura monitorizarea evaluării serviciilor publice prin feedback-ul cetăţenilor;

– 1 sistem informatic integrat implementat pentru a asigura în timp util şi eficace efectuarea procedurilor generate de implementarea ISO, în vederea dezvoltării calităţii serviciilor publice.

Valoarea totală a proiectului de 391.649,22 lei, cu o cofinanţare de 332.901,85 lei, din Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014 -2020 (POCA) pentru Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP, inclusiv dezvoltarea abilităţilor personalului din autoritatea publică locală, iar cofinanţarea eligibilă din partea beneficiarului este de 7.832,99 lei.

Proiectul are o perioadă de implementare de 16 luni, data de începere a proiectului conform contractului de finanţare este 20/06/2018.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here