DISTRIBUIȚI

Tulcenii interesți să obțină finanțare pentru instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la reţeaua de distribuţie a energiei electrice, o pot face la sediul Consiliului Judeţean Tulcea.

Înscrierile au loc în perioada 10 aprilie – 10 iulie 2019. Programul de finanțare este la nivel național.

Administraţia Fondului de Mediu (AFM) a transmis Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România o adresă prin care informează că scopul acestui program îl reprezintă creşterea eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin producerea de energie electrică din surse regenerabile pentru locuinţele situate la cel puţin 2 km faţă de reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice şi prin reducerea utilizării combustibililor convenţionali.

Finanţarea nerambursabilă acordată de către AFM este în procent de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 25.000 lei inclusiv TVA, pentru fiecare sistem fotovoltaic care deserveşte o gospodărie. Sumele se vor acorda eşalonat, în interiorul perioadei de valabilitate a contractului de finanţare şi pe măsura implementării proiectului.

Beneficiarii programului sunt unităţile administrativ-teritoriale cărora le-au fost aprobate dosarele de finanţare şi care au încheiat un contract de finanţare nerambursabilă cu AFM în cadrul programului.

În cadrul unei sesiuni de finanţare, solicitantul poate depune o singură cerere de finanţare pentru o parte sau pentru toate gospodăriile cuprinse în lista potenţialilor beneficiari publicată pe site-ul AFM, finanţarea putând fi obţinută pentru fiecare gospodărie o singură dată.

În perioada de depunere a cererilor de finanţare, respectiv 10 aprilie – 10 iulie 2019, dosarul de finanţare se depune la sediul Consiliului Judeţean pe a cărui rază teritorială se află solicitantul, dosarul fiind paginat şi opisat într-un singur exemplar. Consiliul Judeţean este obligat să transmită la sediul AFM, în maxim cinci zile lucrătoare de la expirarea perioadei de depunere a cererilor de finanţare, dosarele cuprinzând documentele prevăzute în ghidul de finanţare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here