DISTRIBUIȚI
SANYO DIGITAL CAMERA

Muzeul de Etnografie şi Artă Populară va fi restaurat cu fonduri europene, prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5: Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural.

Obiectivul general al proiectului îl constituie conservarea, protejarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural din judeţul Tulcea în vederea îmbunătăţirii mediului urban.

Obiectivul specific al proiectului vizează valorificarea patrimoniului cultural şi a identităţii culturale prin restaurarea Muzeului de Etnografie şi Artă Populară Tulcea sub aspect structural, funcţional şi arhitectural şi includerea acestuia în circuitele turistice regionale, precum şi creşterea numărului de turişti în oraşul Tulcea. Începerea lucrărilor de restaurare este preconizată în primăvara anului viitor.

Grupurile ţintă ale proiectului sunt locuitorii municipiului Tulcea, dar şi aproximativ 48.000 de turişti care vizitează oraşul, structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică şi populaţia şcolară. Beneficiarii direcţi sunt Institutul de Cercetări Eco-Muzeale ‘Gavrilă Simion’ Tulcea, instituţie subordonată Consiliului Judeţean Tulcea, aproximativ 10.000 de vizitatori care vor beneficia de un muzeu restaurat şi modernizat (reprezentând turişti români şi străini care tranzitează UAT Municipiul Tulcea, şcolari, populaţia locală), dar şi UAT Judeţul Tulcea, beneficiar al investiţiei.

Contractul de finanţare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management şi cu Agenţia pentru Dezvoltarea Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 18.721.765,70 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 18.513.133,71 lei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here