DISTRIBUIȚI

O nouă ediţie a Concursului naţional de poezie “Panait Cerna” îşi aşteaptă participanţii. Concursul este organizat sub tutela Consiliului Judeţean Tulcea, de Centrul Cultural “Jean Bart” Tulcea, iar lucrările participanţilor vor fi primite în perioada 15 Septembrie- 29 Noiembrie 2018.

Concursul îşi propune să stimuleze creaţia literară a tuturor celor care nu au debutat editorial (nu au poezii proprii publicate în volum), în condiţii de deplină libertate de creaţie.

Fiecare autor va trimite un număr de minimum 5 până la 10 poezii, (maximum 10 pagini), tehnoredactate la un rând, scrise cu Times New Roman, caracter de 12, pe format A4. Poeziile se trimit în plic închis, în trei exemplare, fiecare filă cu poezii purtând ca semn de identificare un motto. În acelaşi plic vor fi introduse într-un plic mai mic, sigilat, marcat cu acelaşi motto, datele de identificare ale autorului. Rugăm respectarea aceloraşi cerinţe de tehnoredactare, iar datele personale, marcate cu motto-ul de identificare, vor cuprinde obligatoriu: numele complet al autorului, adresa completă, studiile în curs sau absolvite, data şi locul naşterii, număr de telefon şi adresa de e-mail.

Vor fi descalificate din start participările autorilor care au publicat în volum creaţii proprii, precum şi lucrările scrise fără diacritice, dar şi cele ale căror autori nu pot fi identificaţi, din motive independente de voinţa organizatorului.

Lucrările vor fi expediate pe adresa Centrului Cultural “Jean Bart” Tulcea, str. Progresului, nr. 34, 820029, data limită pentru primirea acestora fiind 29 Noiembrie a.c., jurizarea având loc în perioada 1-2 Decembrie, iar pe data de 3 Decembrie a.c. se va face public rezultatul jurizării, în mass media, dar şi pe site-ul www.teatruljeanbart.ro.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here