DISTRIBUIȚI

La Babadag a avut loc cel de al treilea Atelier de TLeducaţie comunitară din cadrul proiectului ACCED. Întâlnirea-dezbatere s-a desfășurat în centrul de teleprezenţă (TL-CED Babadag) din cadrul Şcolii Gimnaziale “Mircea cel Bătrân” Babadag.

Propus ca un atelier de reflecţie şi analiză pe tema “Costurile abandonului şcolar. Motive pentru a te reîntoarce la şcoală”, activitatea a reunit peste 50 de participanţi din comunităţile Babadag, Baia, Beidaud, Ceamurlia de Jos şi Mihai Bravu: elevi în risc de părăsire timpurie a şcolii, părinţi ai acestora, cadre didactice, tineri şi adulţi reintegraţi în sistemul de educaţie prin programul “A Doua Şansă”, mediatori şcolari şi comunitari şi consilieri şcolari.

Discuţiile din cadrul atelierului de educaţie comunitară au reliefat importanţei mediatorilor şcolari şi comunitari în a asigura liantul dintre şcoală şi comunitate, precum şi puterea modelelor pozitive în comunităţile mici, marcate de cutume şi tradiţii puternic înrădăcinate.

În plus, concluziile au condus spre ideea că o comunitate creşte prin educaţie, dar pentru aceasta este nevoie ca toţi membrii comunităţii să conştientizeze importanţa educaţiei şi să o susţină, fiecare în măsura în care o poate face, într-un efort comun asumat de dascăli, părinţi, reprezentanţi ai autorităţilor locale şi ai instituţiilor relevante pentru comunitate.

Activitatea face parte din seria de Ateliere de TLeducaţie comunitară, organizate în Tulcea, Babadag şi Topolog, în cadrul proiectului “ACCesibilizarea ofertei de EDucaţie şi formare pentru comunităţi şcolare defavorizate din judeţul Tulcea, prin utilizarea resurselor educaţionale deschise – ACCED”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 şi implementat în judeţul Tulcea de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Tulcea.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here