DISTRIBUIȚI

Abuzurile baronilor PSD asupra agricultorilor privați din Tulcea au ajuns la paroxism. După ce au sabotat Agrodelta Sireasa prin intermediul funcționarilor APIA, care i-au blocat abuziv subvențiile europene, baronii locali pregătesc acum o nouă lovitură pentru cea mai profitabilă companie agricolă din Delta Dunării. Consiliul Județean (CJ) Tulcea vrea să scoată la licitație terenurile din patrimoniul Agrodelta, aflate în posesia legală a acesteia, printr-o hotărâre ilegală de Consiliu, adoptată pe 21 septembrie.

Președintele Consiliului Județean (CJ) Tulcea, Horia Teodorescu, a convocat pe 21 septembrie ședința Consiliului, pentru a lua în discuție proiectul de hotărâre pentru aprobarea concesionării, prin licitație publică, a trei loturi de teren agricol situate în amenajarea agricolă Sireasa. Terenurile fuseseră furate de CJ Tulcea din patrimoniul Agrodelta de Sireasa încă din 1993 și ulterior, culmea ironiei, fuseseră concesionate aceleiași companii agricole, controlate la acea vreme de stat.

Demersurile CJ Tulcea vizează unul dintre cele două contracte de concesiune ale Agrodelta Sireasa, nr. 61/02.04.1998, încheiat pe 20 de ani agricoli, care se finalizează la data de 15.10.2018.

Clauza legală, a cărei încălcare flagrantă îi va trimite pe baronii locali în fața procurorilor anticorupție, prevede că contractul poate fi prelungit cu încă 20 de ani, în aceleași condiții, prin simpla notificare în acest sens a concendentulu cu 60 de zile înainte de terminarea termenului inițial.

Terenurile deținute legal de Agrodelta vor fi scoase la licitație

Această clauză, asumată prin semnătura reprezentanților legali ai CJ Tulcea și aprobată prin hotărâri ale acestei autorități, în perioada în care Agrodelta Sireasa era a statului și NU privată, are putere de lege conferită de principiul de drept al respectării contractelor și a legilor aplicabile.

Mai mult, potrivit clauzelor, contractul ar fi trebuit să fie prelungit cu 3 ani, ca urmare a inundațiilor produse în 2010, după ce autoritățile locale au spart deliberat digul, în zona Ceatalchioi. Nu mai puțin de 4.217 hectare au fost înghițite atunci de ape, cu tot cu culturi.

Contractul nu numai că nu a fost prelungit, așa cum prevăd clauzele, dar CJ Tulcea a dat în judecată Agrodelta Sireasa pentru plata (neplata?) redevenței pe anul respectiv.

Compania a atacat în instanță nu numai nerespectarea clauzelor contractuale, dar și încălcarea brutală a dreptului de proprietate, terenurile respective aparținând de drept fostei societăți de stat.

Mai mult decât atât, cărțile funciare ale terenurilor sunt blocate, astfel că CJ Tulcea, a cărui calitate de proprietar este îndoielnică, nu poate concesiona pământul până la soluționarea litigiilor în instanță.

„Lobby-știi” de la PNL

Într-o situație întrucâtva asemănătoare, din punct de vedere contractual, se mai află alte două companii – Anglo-Rom Agriculture și Delta-Rom Agriculture. Contractele de concesiune ale acestora prevedeau aceleași clauze de prelungire, ignorate, de asemenea, de baronii PSD. Pentru cele două companii, însă, au făcut „lobby” consilierii județeni PNL, care au depus proiecte de hotărâri pentru prelungirea contractelor de concesiune cu încă 10 ani.

„Potrivit contractului de concesiune, s-a prevăzut expres clauza de prelungire a contractului în aceleași condiții, toți participanții fiind astfel informați în mod transparent despre drepturile pe care le va dobândi adjudecătorul licitațiilor. Modificările legislative intervenite ulterior semnării contractului de concesiune au introdus dispoziții obligatorii ce trebuie avute în vedere în cazul unei prelungiri. Mai exact, în ceea ce privește durata, art. 7 alin. 3 din OUG 54/2006 prevede că contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa inițială, prin simplul acord de voință al părților”, se arată în notele de fundamentare ale proiectelor de hotărâre ale consilierilor PNL, care au pledat cauza Anglo-Rom Agriculture și Delta-Rom.

„Județul Tulcea se găsește într-o situație complicată, din cauză că eventualele licitații, pentru a se putea proceda la noi concesiune, ar fi supuse riscului formulării de contestații din partea persoanelor care, la fel ca Delta-Rom Agriculture SRL, apreciază și au exercitat dreptul de prelungire a contractelor de concesiune inițiale. A nu se da curs dreptului la prelungire, raportat la posibilitatea incertă ca în viitor să obțină redevențe similare asupra terenurilor, nu apare ca justificată (…)”, au atras atenția consilierii județeni liberali.

Calculele baronilor PSD

Funcționarii CJ Tulcea au întocmit o notă de fundamentare la proiectul de hotărâre inițiat de Horia Teodorescu pentru scoaterea terenurilor la licitație, în care au arătat cum contractul de concesiune al Agrodelta Sireasa a expirat și, prin urmare, terenurile trebuie scoase la licitație.

În nota de fundamentare a proiectului de hotărâre nu se suflă, însă, nicio vorbă despre clauzele de prelungire automată a contractului

În document nu se suflă, însă, nicio vorbă despre clauzele de prelungire automată a înțelegerii. „Ținând cont că o parte din contractele de concesiune pentru terenurile agricole încheiate de Consiliul Județean Tulcea au ajuns la termen, este necesar ca aceste terenuri să fie scoase la concesiune prin licitație publică, în conformitate cu OUG 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică”, se arată în nota de fundamentare.

Cu toate acestea, baronii PSD nu pot ignora litigiile privind dreptul de proprietate al Agrodelta asupra terenurilor și iau în calcul consecințele previzibile.

„Concesionarul a luat (da, fără „la”) cunoștință de situația juridică a terenului care face obiectul procedurii și va oferta în condițiile prezentate și nu va avea niciun fel de pretenție de nicio natură față de concendent cu privire la data intrării în vigoare a contractului de concesiune sau cu privire la eventuala denunțare unilaterală a acestuia, în cazul în care predarea/primirea terenului nu este posibilă în termenul determinat prin contract”, se specifică în document.

Vot în bloc

Înainte ca proiectul de hotărâre privind scoaterea la licitație a terenurilor să fie discutat în ședința CJ Tulcea, Agrodelta a trimis fiecărui consilier județean o notificare, în care avertiza asupra consecințelor legale ale acestui demers abuziv, astfel încât aceștia să voteze în deplină cunoștință de cauză.

Concret, Agrodelta Sireasa, societate care exercită în deplină legalitate posesia asupra terenurilor, a solicitat retragerea proiectului de hotărâre până când justiția se va pronunța definitiv și irevocabil asupra dreptului de proprietate al societății asupra terenurilor pe care le deține.

Agrodelta a mai solicitat procedura de vot nominal la ședința CJ Tulcea, pentru ca ulterior să poată solicita instanței atragerea răspunderii patrimoniale și penale a fiecărui consilier în parte.

„În cazul în care veți insista în a propune aprobarea unei astfel de hotărâri ilegale, vă solicităm Procedură de vot nominal la proiectul de hotărâre privind «Proiect de hotărâre pentru aprobarea concesionării, prin licitație publică, a 3 loturi de teren agricol, situate în Amenajarea agricolă Sireasa», astfel încât în procesul-verbal al ședinței să fie consemnat modul în care și-a exercitat votul fiecare consilier al Consiliului Județean Tulcea, potrivit dispozițiilor art. 42 alin. (3) și art. 98 din Legea nr. 215/2001. (…) Ca atare, un eventual refuz al respectării prevederilor legale cu privire la procedura de vot nominal poate reprezenta și un caz de obstrucționare, cu intenție, a actului de Justiție”, a arătat Agrodelta.

Consilierii județeni au ignorat solicitările societății și nu numai că au respins solicitarea de vot nominal, pentru a încerca să evite răspunderea individuală, dar au și votat în bloc, indiferent de culoarea politică, proiectul de hotărâre inițiat de șeful CJ Tulcea, Horia Teodorescu.

Mintea cea de pe urmă

Consilierul județean PNL Michael Gudu, deși, în final, a votat pentru scoaterea la licitație a terenurilor agricole deținute LEGAL de Agrodelta Sireasa, a fost singurul care a ridicat problema consecinței litigiilor, care, practic, blochează orice tentativă de concesiune. Asta pentru că până ce instanțele nu vor da o soluție, Consiliul Județean nu poate dispune de terenurile Agrodelta Sireasa, după bunul său plac.

Consilierii județeni PNL au făcut „lobby” pentru prelungirea contractelor de concesiune ale Anglo-Rom și Delta-Rom

„Investitorii care ar veni la o asemenea licitație știu că nu pot intra în posesia terenului decât după un interval de timp? În al doilea rând, acei investitori care au licitat vor putea și în 2020 să asigure aceleași condiții pentru a lucra acest teren? Faptul că există litigii pe terenurile acestea nu ar influența redevența, adică să nu obținem o redevență maximală? Pentru că investitorul poate să spună «Vă ofer redevența minimă, pentru că mă pui în posesie peste un an sau, poate, doi». Gândiți-vă că are loc licitația și că va câștiga cineva, dar abia peste un an sau doi va intra în posesia terenului. În acest interval de timp, noi, Consiliul Județean, ce facem? Nu încasăm nimic: nici redevența de dincolo (Agrodelta Sireasa n.r.), nici redevența de la potențialul investitor. Și ce se va întâmpla? Investitorul va renunța, pentru că nu poate sta așa, în așteptare, ani de zile, iar noi vom trebui să organizăm o nouă licitație, care iar presupune termene și tot așa.“, a pledat Gudu în fața celorlalți consilieri, care nu păreau să înțeleagă realitatea situației.

Războiul din justiție

Pe rolul Curții de Apel București se află dosarul 7436/2/2017, în care Agrodelta se judecă cu Unitatea Administrativ Teritorială (UAT) Județul Tulcea, Consiliul Județean Tulcea, Guvernul României și Autoritatea pentru Administarea Activelor Statului (AAAS) privind suspendarea și anularea mai multor acte administrative (HG 1360/2001, 181/2017, 391/2017 etc.) referitoare la bunurile din proprietatea companiei, bunuri asupra cărora autoritățile au comis fraude.

Tot pe rolul Curții de Apel București a fost înregistrat dosarul 6628/2/2018, în contradictoriu cu UAT Județul Tulcea, Consiliul Județean Tulcea, UAT Ceatalchioi, UAT Pardina și AAAS, privind obligarea CJ Tulcea la eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate al Agrodelta Sireasa, pentru mai multe suprafețe de teren, inclusiv cele vizate de proiectul de hotărâre.

La Judecătoria Tulcea se află dosarele 456/327/2018 și 453/327/2018, în contradictoriu cu CJ Tulcea, în care Agrodelta Sireasa a solicitat anularea încheierilor de Carte Funciară privind imobilele cu nr. cadastral 30457 – UAT Ceatalchioi și 30287  – UAT Pardina, încheiate în fals de autoritățile locale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here