DISTRIBUIȚI

Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi a lansat, alături de instituţii partenere din Republica Moldova şi Grecia, un proiect de monitorizare a mediului în Bazinul Mării Negre, în valoare de peste 950.000 de euro, informează Agerpres.

Potrivit Antoanetei Ene, de la Facultatea de Ştiinţe şi Mediu a instituţiei gălăţene, proiectului “Reţea de cooperare interdisciplinară în Bazinul Mării Negre pentru monitorizarea comună durabilă a migraţiei compuşilor toxici în mediu, evaluarea îmbunătăţită a stării ecologice şi a impactului substanţelor dăunătoare asupra sănătăţii umane şi prevenirea expunerii populaţiei – MONITOX” este finanţat de Uniunea Europeană (UE) prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate în cadrul Programului Operaţional Comun “Bazinul Mării Negre” 2014-2020 şi are o durată de implementare de 30 de luni. Bugetul total al proiectului este de 952.583,55 de euro, din care contribuţia UE este de 876.576,85 de euro.

“Obiectivul general al proiectului este întărirea cooperării regionale transfrontaliere pentru îmbunătăţirea monitorizării în comun a poluării mediului înconjurător cu substanţe toxice şi o mai bună partajare a metodologiei de analiză a datelor, a informaţiilor privind starea ecologică şi impactul substanţelor nocive asupra sănătăţii umane. Acest obiectiv implică, pe de o parte, construirea unei reţele puternice de laboratoare analitice şi de experţi în Bazinul Mării Negre, pentru elaborarea unui sistem comun de monitorizare ecotoxicologică, menit să sprijine programele regionale de protecţie şi gestionare durabilă a mediului şi, pe de altă parte, crearea unei platforme ştiinţifice cu informaţii armonizate privind toxicanţii existenţi în diverse compartimente de mediu: sol, apă, sediment, biotă, în zonele riverane, deltaice şi maritime partajate, dar şi impactul lor potenţial asupra ecosistemelor şi asupra sănătăţii populaţiei”, a spus Antoaneta Ene.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here