DISTRIBUIȚI

Inspectoratul şcolar Judeţean Tulcea, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Tulcea, a lansat vineri proiectul ”ACCesibilizarea ofertei de EDucaţie şi formare pentru comunităţile dezavantajate din judeţul Tulcea, prin utilizarea resurselor educaţionale deschise – ACCED”.

Pe parcursul celor trei ani de implementare, proiectul va asigura dezvoltarea competenţelor profesionale pentru 260 de cadre didactice din judeţ, care activează în unităţi de învăţământ cu abandon şcolar şi risc de părăsire timpurie a şcolii. De asemenea, se urmăreşte accesul la educaţie pentru 480 de elevi aflaţi în risc de părăsire timpurie a şcolii, dar şi pentru 260 de preşcolari, proveniţi din medii sociale dezavantajate, precum şi reintegrarea în sistemul de învăţământ a 200 de tineri şi adulţi care au abandonat şcoala.

Nu în ultimul rând, proiectul vizează şi îmbunătăţirea gradului de accesibilizare a resurselor educaţionale de calitate, prin dezvoltarea unui sistem de difuzare şi promovare online a unor programe educaţionale adaptate, cu scopul reducerii decalajului urban – rural la nivel judeţean.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here