DISTRIBUIȚI

Judecatorii au demontat șmecheriile folosite de Consiliul Județean Tulcea pentru a scăpa de concesionarii terenurilor din Delta Dunării. Baronii locali au fost învinși însă chiar cu armele lor: instanța a sesizat că clauza din contracte de prelungire automată a concesiunilor, încălcată în mod flagrant, a fost introdusă de CJ Tulcea și în Caietele de sarcini ale viitoarelor licitații pentru concesionare terenurilor.

Agricultorii din Deltă au câștigat o nouă bătălie în lupta cu Consiliul Județean Tulcea, care încearcă să le ia abuziv pământurile concesionate. Instanța a blocat licitația frauduloasă pentru concesionarea terenurilor din Deltă, după ce, la sfârșitul anului trecut, judecătorii au suspendat o altă hotărâre abuzivă a CJ Tulcea pentru scoaterea la licitație a unor terenuri, care aparțin de drept Agrodelta Sireasa SA, cel mai mai mare agricultor privat din Delta Dunării.

De data aceasta, în instanță au avut câștig de cauză Ana și Ioan Marta, agricultori privați care aveau în concesiune peste 800 de hectare de teren în Delta Dunării. Familia Marta încheiase cu CJ Tulcea două contracte de concesiune (nr. 67/1998 şi 148/1999), valabile pe 20 de ani, relatează Cetateanul.net.

Tribunalul Tulcea a suspendat licitația-fantomă pentru concesionarea terenurilor din Deltă

Clauza de prelungire, încălcată de CJ Tulcea

Contractele de concesiune erau unele standard pentru vremea respectivă, având o clauză de prelungire automată cu încă jumătate din durata inițială, adică cu 10 de ani, în aceleași condiții, prin simpla notificare a CJ Tulcea de către concesionar, cu cel puțin 60 de zile înainte de finalizarea contractului. Această clauză a fost însă încălcată ulterior de baronii PSD.

Prin Hotărârea 161/21.09.2018, CJ Tulcea a a aprobat concesionarea, prin licitație publică, a 12 (doisprezece) loturi  de teren agricol, aflate în proprietatea publică a județului Tulcea, situate în Amenajarea agricolă Pardina, în suprafață totală de 11 918,0802 ha, în scopul folosinței agricole și pentru a aduce venituri la bugetul județului Tulcea”, printre care se aflau și terenurile lucrate de Ana și Ioan Marta.

În aceeași zi, CJ Tulcea adoptase și Hotărârea 160/21.09.2018, pentru scoaterea la licitație a terenurilor deținute de Agrodelta Sireasa SA.

În cazul ambelor hotărâri, consilierii județeni au avut în vedere Notele de fundamentare şi Rapoartele de specialitate al Direcției Economice, Buget, Finanțe și Administrativ, Serviciului Contencios și Asistență Juridică și Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public, care au închis ochii la nerespectarea flagrantă a clauzelor contractelor de concesiune.

Imaginația funcționarilor CJ Tulcea nu cunoaște limite. Pentru a respinge prelungirea concesiunii familiei Marta, Consiliul Județean a pretins că astfel s-ar încălca… Legea concurenței.

„Pacta cumservanta”

Instanța a consemnat că prelungirea contractului are în vedere principiul de drept „Pacta cumservanta” (contractul este legea părţilor), indiferent de calitatea părţii contractuale a concendentului, care este o autoritate publică a statului român, în speţă Consiliul Județean Tulcea.

„Cazul bine justificat rezidă din însăşi încălcarea dreptului reclamanților ce rezultă din contractul de concesiune încheiat, rezultă din lege, legiuitorul prin cele două legi în vigoare la momentul încheierii contractelor. Legea  nr. 219/1998 prevede la art. 30 posibilitatea încheierii contractului de concesiune pe o perioadă de 49 de ani, iar la alin. 3 prevede posibilitatea prelungirii contractelor care au ajuns la termen cu jumătate din durata iniţială a contractului, în situaţia în care părţile doresc acest lucru, în situaţia în care concesionarul formulează cu 60 de zile înainte de expirarea contractului o cerere către concedent în acest sens”, se arată în sentința prin care a fost suspendată licitația de concesionare.

De ce trebuia prelungită concesiunea

Instanța a arătat că rațiunea legiuitorului şi inclusiv a concedentului la momentul încheierii contractului de a prelungi automat concesiunea a fost aceea de „a da posibilitatea concesionarului de a determina amortizarea investițiilor efectuate cu privire la bunul primit în concesiune”.

În acest sens, familia Marta a depus la dosarul cauzei  un  raport de  evaluare  a bunurilor şi a investiţiilor pe care le-a făcut pe amenajarea agricolă concesionată la Pardina, suma stabilită de către expert find de 522.000 de euro, fără a lua în calcul utilajele agricole.

Baronii locali și-au încălcat propriile reguli

Instanța a sesizat că CJ Tulcea a încălcat cu bună știință clauza de prelungire a concesiunii, clauză care se regăsește și în viitoarele contracte de concesiune.

Judecătorii au arătat că CJ Tulcea și-a încălcat propriile reguli

„Instanţa reţine din examinarea documentelor care stau la baza emiterii HCJ 161/21.09.2018, respectiv «Studiu de oportunitate», capitolul V «Durata estimată  a concesiunii», şi «Nota de fundamentare»,  faptul că există contradicţie între refuzul şi justificarea refuzului pârâtului Consiliul Judetean Tulcea în ce priveşte solicitarea reclamanţilor de prelungire a contractelor, în timp ce  în  aceste documente care au stat la baza emiterii HCJ se prevede din nou posibilitatea prelungirii contractului de concesiune în aceleaşi condiţii prevăzute în contractele încheiate între părţi şi pentru care se solicită prelungirea, în condiţiile în care reclamanţii şi-au îndeplinit cu bună credinţă obligaţiile contractuale”, se arată în sentință.

Juristul CJ Tulcea nu vede nimic ilegal în hotărârea CJ

Consilierul juridic al CJ Tulcea, prezent în instanță, a pretins că în cuprinsul cererii de suspendare nu a identificat nicio critică de nelegalitate a  Hotărârii  nr. 161/2018, act administrativ care a stat la baza organizării şi demarării licitaţiilor pentru această amenajare.

Tribunalul a reţinut astfel că, în cauza dedusă judecăţii, sunt incidente disp. art. 14 al. 1, din Legea nr. 554/2004, în conformitate cu care în cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente persoana vătămată poate să ceară  instanţei  competente să dispună suspendarea executării actului  administrativ unilateral, până la pronunţarea instanţei de fond.

„Analizând actele şi lucrările dosarului, Tribunalul reţine faptul că reclamanta prezintă cazul bine justificat ca fiind acela al existenţei  unor  indicii  temeinice cu privire la nelegalitatea actului administrativ atacat, fiind arătate împrejurări legate de starea de fapt şi de drept, care sunt de natură a induce o îndoială serioasă în privinţa legalităţii   actului administrativ”, a mai arătat instanța.

Agroldelta Sireasa se luptă pentru dreptul la proprietate

Șeful CJ Tulcea, Horia Teodorescu

Agrodelta Sireasa SA Tulcea, cea mai mare companie agricolă din Deltă și printre cele mai mari din țară, a avut cel mai mult de suferit de pe urma abuzurilor baronilor PSD. Problemele au început în momentul în care Consiliul Județean Tulcea a pus ochii pe activele sale. Terenurile din patrimoniul companiei au fost furate printr-o simplă hotărâre de consiliul județean. Nevoită să concesioneze de la baronii locali terenurile care îi aparțineau de drept, Agroldelta se luptă de ani de zile în instanță cu CJ Tulcea pentru a-și redobândi proprietățile furate.

La fel ca și soții Marta, Agrodelta Sireasa a cerut în instanță suspendarea hotărârii de scoatere la licitație a concesionării până la soluținarea dreptului asupra proprietății. Tribunalul București a suspendat licitația, dar baronii PSD au atacat sentința executorie. Decizia definitivă în acest dosar este așteptată la instanța Curții de Apel București.

Licitație doar cu numele

Scoaterea la licitație a terenurilor Agrodelta Sireasa a fost decisă în ciuda numeroaselor litigii care grevau aceste loturi. Caietul de sarcini al licitației avea prevederi contradictorii, de natură să dea naștere la abuzuri. Baronii PSD s-au asigurat că nu vor fi trași la răspundere în situația (probabilă) în care judecătorii vor confirma că terenurile nu sunt proprietatea publică a județului.

De aceea, CJ Tulcea a avut grijă să nu-și asume niciun fel de obligații în legătură cu predarea terenurilor viitorilor concesionari.

Culmea, CJ Tulcea a recunoscut, în caietul de sarcini, că terenurile scoase la licitație sunt grevate de litigii în instanță care ar putea dura mulți ani de zile.

„Concesionarul a luat la cunoștință de situația juridică a terenului care face obiectul procedurii și va oferta în condițiile prezentate și nu va avea niciun fel de pretenție de nicio natură față de concendent cu privire la data intrării în vigoare a contractului de concesiune sau cu privire la eventuala denunțare unilaterală a acestuia, în cazul în care predarea-primirea terenului nu este posibilă în termenul determinat prin contract. (…) Contractul de concesiune va intra în vigoare la data semnării procesului-verbal de predare între concendent și concesionar. Concesionarii declară că au cunoștință de faptul că terenul concesionat face obiectul unor litigii între concendent și fostul concesionar, care a refuzat să elibereze terenul la data expirării contractului de concesiune”, se arată în caietul de sarcini.

Baronii PSD au mai gândit o mutare, asigurându-și portița de scăpare în situația în care vor pierde procesele: „În cazul în care terenul nu poate fi eliberat în termen de maximum 12 luni de la semnarea contractului, oricare dintre părțile semnatare va putea notifica celeilalte părți desființarea contractului în scris, prin scrisoare transmisă prin poștă cu notificare de primire, cu 15 zile lucrătoare înainte de data la care contractul este desființat efectiv”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here