DISTRIBUIȚI

Mai sunt câteva zile până când Consiliul Județean (C.J.) Tulcea va organiza licitația-fantomă pentru concesionarea terenurilor din Deltă ale agricultorilor privați. Printre pământurile care vor fi scoase la mezat se numără și 5.480 de hectare luate cu japca de baronii locali din patrimoniul Agrodelta Sireasa încă din 1993 și care sunt blocate de litigii.

Caietul de sarcini al licitației are prevederi contradictorii, de natură să dea naștere la abuzuri. Baronii PSD s-au asigurat că nu vor fi trași la răspundere în situația (probabilă) în care judecătorii vor confirma că terenurile nu sunt proprietatea publică a județului ci a Agrodelta Sireasa SA.

Tocmai pentru că se știe că proprietatea publică asupra terenurilor scoase la concesiune este cel puțin îndoielnică, CJ Tulcea a avut grijă să nu-și asume niciun fel de obligații în legătură cu predarea terenurilor viitorilor concesionari.

Licitația, doar cu numele

CJ Tulcea recunoaște, în caietul de sarcini, că terenurile scoase acum abuziv la licitație sunt grevate de litigii în instanță care ar putea dura mulți ani de zile.

Consiliul Județean Tulcea a trecut în caietul de sarcini mai multe prevederi care o exonerează de orice obligație în cazul în care va pierde procesele cu Agrodelta Sireasa

”Concesionarul a luat la cunoștință de situația juridică a terenului care face obiectul procedurii și va oferta în condițiile prezentate și nu va avea niciun fel de pretenție de nicio natură față de concendent cu privire la data intrării în vigoare a contractului de concesiune sau cu privire la eventuala denunțare unilaterală a acestuia, în cazul în care predarea-primirea terenului nu este posibilă în termenul determinat prin contract. (…) Contractul de concesiune va intra în vigoare la data semnării procesului-verbal de predare între concendent și concesionar. Concesionarii declară că au cunoștință de faptul că terenul concesionat face obiectul unor litigii între concendent și fostul concesionar, care a refuzat să elibereze terenul la data expirării contractului de concesiune”, se arată în caietul de sarcini.

Baronii PSD au mai gândit o mutare, asigurându-și portița de scăpare în situația (probabilă) în care vor pierde în instanță procesele cu Agrodelta Sireasa: ”În cazul în care terenul nu poate fi eliberat în termen de maximum 12 luni de la semnarea contractului, oricare dintre părțile semnatare va putea notifica celeilalte părți desființarea contractului în scris, prin scrisoare transmisă prin poștă cu notificare de primire, cu 15 zile lucrătoare înainte de data la care contractul este desființat efectiv”.

Până atunci însă șefii județului au luat măsuri pentru ca la licitație să participe doar cine trebuie, iar licitatorii neagreați să poată fi ușor eliminați. Asfel, potrivit caietului de sarcini al licitației, concendentul va putea exclude din procedura de atribuire orice ofertant doar prin simplul fapt că ”are cunoștință (…) că și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat”.

Durata concesiunii este de 10 ani, dar CJ Tulcea și-a arogat dreptul de a putea prelungi contractul cu încă 5 ani ”prin simplul acord de voință al părților”.

Somație abuzivă. Politica struțului

Cu puțin timp înainte de licitația de concesiune, Consiliul Județean Tulcea a somat din nou Agrodelta Sireasa să predea terenurile care îi aparțin de drept.

Pretențiile baronilor de Tulcea sunt un nou abuz împotriva agricultorilor privați din Delta Dunării, în condițiile în care pe rolul instanței sunt mai multe procese, atât referitoare la dreptul de proprietate asupra terenurilor, cât și la nerespectarea clauzelor contractelor de concesiune. Până ce justiția se va pronunța, CJ Tulcea nu are voie nici măcar să se apropie de pământurile aflate în litigiu.

Președintele CJ Tulcea, a omis, cu bună știință să semneze somația, știind că ar comite un abuz.

În ședința CJ Tulcea din 29 martie 2018, chiar Horia Teodorescu ridica un semn de întrebare asupra oportunității și legalității scoaterii la licitație a terenurilor, în condițiile în care justiția urmează să se pronunțe asupra dreptului de proprietate invocat de Agrodelta Sireasa. ”Noi considerăm că contractul de concesiune a expirat și întreb dacă este bine, dacă este corect să scoatem la licitație cu clauză suspensivă, pentru că în momentul de față nu este liber de sarcini, suntem în instanță”, afirma Teodorescu în fața consilierilor, care nu păreau convinși de realitatea acestei situații.

Astfel, Teodorescu știa foarte bine care sunt riscurile scoaterii la concesiune a terenurilor, în condițiile în care contractul de concesiune cu Agrodelta este supus controlului instanței de judecată.

OCPI Tulcea le dă peste nas baronilor locali

Mai mult decât atât, în februarie 2018, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Tulcea a respins cererea CJ Tulcea de radiere a concesiunii Agrodelta din Cartea Funciară.

OCPI Tulcea a respins cererea CJ Tulcea de radiere a concesiunii Agrodelta din Cartea Funciară

”Prin prezenta cerere solicitați radierea dreptului de concesiune înscris în cartea funciară în baza contractului de concesiune nr. 61/02.04.1998, încheiat între Consiliul Județean Tulcea, în calitate de concendent, și Agrodelta Sireasa SA, în calitate de concesionar, prin încheierea nr. 79531/23.09.2015, emisă de OCPI Tulcea. Din verificările efectuate în evidențele de publicitate imobiliară s-au constatat următoarele: Prin încheierea nr. 47704/03.08.2017 emisă de OCPI Tulcea, s-a notat litigiul în dosar nr. 1642/88/2017 aflat pe rolul Tribunalului Tulcea, având ca obiect obligația de a face – constatarea prelungirii de drept a termenului contractului de concesiune nr. 61/1998. (…) Dreptul de concesiune este un drept real corespunzător proprietății publice, iar apărarea în justiție a dreptului de concesiune revine concesionarului. (…) În raport cu dispozițiile legale în vigoare, cererea de radiere a dreptului de concesiune se respinge, se arată în documentul prin care OCPI Tulcea a respins cererea de radiere a concesiunii.

CJ Tulcea, bun de plată

Pe lângă sancțiunile care vor fi dispuse de justiție în cazul nerespectării clauzelor de prelungire a concesiunii, Consiliul Județean Tulcea riscă să plătească sume uriașe, pentru încălcare unor angajamente de mediu.

Prin cererea unică de plată 2016 înregistrată la APIA, Agrodelta Sireasa a acceptat să mențină angajamentul de agromediu pentru o perioadă de 5 ani

Concret, prin cererea unică de plată 2016 înregistrată la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), Agrodelta Sireasa a acceptat să mențină angajamentul de agromediu pentru o perioadă de 5 ani de la data semnării acestuia, neexistând posibilitatea schimbării parcelelor de teren pe perioada contractului. Angajamentul se referă atât la Pachetul 7 – terenuri agricole importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roșu, cât și pentru culturile ecologice de lucernă, având ca rol fixarea azotului în sol. Aceste angajamente sunt asumate în baza legislației comunitare privind protecția mediului, a faunei protejate și a patrimoniului UNESCO din care face parte și Rezervația Biosferei Delta Dunării.

În baza cererii Agroldelta, APIA a emis o decizie de plată pentru Pachetul 7 și pentru culturile ecologice de lucernă.

Potrivit Ordinului Ministerului Agriculturii nr. 174/2013 privind sancțiunile pentru nerespectarea angajamentelor asumate de agricultori, valoarea sancțiunii echivalează cu 100% din cuantumul sprijinului pe anul respectiv, fermierul fiind astfel obligat să restituie toate sumele primite pe pachetul respectiv până în acel moment. Valoarea sumelor ce vor fi plătite cu tilu de daune se va situa la cuantumul aproximativ de 25 de milioane de euro, pentru perioada 2011-2021.

Plata acestor daune nu este doar o ipoteză, ci un risc practic iminent, în condițiile în care APIA, la cererea Consiliului Județean Tulcea (!), a respins solicitarea Agrodelta de acordare a subvențiilor agricole europene! În această situație, din cauza neprelungirii contractului de concesiune, Agrodelta va fi în imposibilitate să-și respecte angajamentul semnat cu APIA și îi va chema în garanție pentru plata daunelor pe toți consilierii județeni care au refuzat abuziv prelungirea de drept a concesiunii.

Fals în acte publice? Cum numără baronii ani de concesiune

Unul dintre contractele de concesiune încheiate de Agroldelta Sireasa cu CJ Tulcea, denunțat acum de baronii locali, este susceptibil de a fi fost falsificat. Contractul nr. 165/01.04.1999, având ca obiect suprafața de 5.262 hectare, a fost încheiat pe 20 de ani agricoli, începând în mod firesc cu anul 1999.

Contractul de concesiune a fost falsificat

Cu toate acestea, la articolul 7 s-a menționat în mod fraudulos că documentul începe cu anul agricol 1998, adică retroactiv, ceea ce este imposibil. Așa au ajuns baronii să calculeze că cei 20 de ani de concesiune expiră în octombrie 2018, în loc de 2019.

Mai mult decât atât, contractul de concesiune avea o clauză automată de prelungire cu încă 20 de ani, în aceleași condiții, prin simpla notificare a CJ Tulcea de către concesionar – clauză încălcată ulterior de baronii PSD.

În 13 august 2018, Agrodelta Sireasa a notificat CJ Tulcea asupa activării acestei clauze, solicitând prelungirea concesiunii. Răspunsul arbitrar al șefilor județului a fost că solicitarea este neîntemeiată, întrucât la data de 15.10.2018 încetează contractul de concesiune. Prin urmare, Agrodelta Sireasa s-a adresat justiției, iar până ce instanța se va pronunța, CJ Tulcea nu poate scoate terenurile la licitație.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here