DISTRIBUIȚI

Inundaţiile din iunie 2010 au produs pagube imense în sute de localităţi din toată ţara. Cele mai mari daune au fost în Tulcea unde prostia, apoi reaua intenție a autorităților, a amplificat pagubele provocate de stihii.

După ce au compromis, prin acțiuni nesăbuite, recolta de pe mai bine de 10.000 de hectare, baronii PSD ai județului din Deltă se străduiesc și astăzi să „elimine” cea mai profitabilă fermă agricolă din județ, Agrodelta Sireasa.

De la spargerea digurilor sub pretextul fals al salvării localităților de la inundații și asmuțirea Corpului de control al Guvernului asupra fermei private (caz unic în România) până la preluarea, prin falsuri făcute direct la Cartea Funciară, a digurilor aflate în proprietatea societății private, conducerea pesedistă a județului Tulcea nu pare a se da în lături de la nimic în dorința de a falimenta Agrodelta!

Sabotajul

Toate culturile societăţii Agrodelta Sireasa, estimate la aproximativ 5 milioane de euro, au fost inundate, după ce primarul comunei Ceatalchioi, a decis cu de la sine putere și cu binecuvântare tacită de la Judeţ să distrugă digul de apărare al localităţii. Culmea ironiei, digul fusese consolidat și înălţat, cu patru ani în urmă, chiar pe cheltuiala exclusivă a Agrodelta Sireasa.

Actul de sabotaj s-a produs în dimineaţa zilei de 23 iunie 2010. Atunci, primarul Simion Damianov, însoţit de viceprimarul Tudor Cernega și de secretarul primăriei Stefan Poh, a adus mai multe utilaje pe digul care leagă Tulcea de Ceatalchioi. La dispoziţia acestuia, în dig au fost făcute cinci breșe, cu diametrul de trei metri fiecare. Astfel s-au dus, pe Apa Sâmbetei (adică a Dunării),  1.050 hectare cultivate cu orzoaică de toamnă, 2.150 hectare cultivate cu floarea-soarelui și 1200 hectare cultivate cu porumb.

Administratorii Agrodelta Sireasa au depus, ulterior, nenumărate sesizări la Prefectura Tulcea, la Consiliul Judeţean Tulcea și chiar la prim-ministrul României, în care au arătat consecinţele deversărilor așa-zis controlate. Aceștia au mai acuzat autorităţile locale că, fără să solicite sprijinul celor abilitaţi în intervenţia în situaţii de calamitate, respectiv Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, nu au încercat deloc să consolideze digul, care ar fi putut salva atât locuinţele sătenilor, cât și culturile agricole.

Inundațiile „la ordin”, acțiuni confirmate de secretarul comunei Ceatalchioi

Inițial, autoritățile au mințit că nu ar fi spart nimeni digul din proprietatea societății private. Apoi au îănceput, rând pe rând, să recunoască. Ștefan Poh, secretarul comunei Ceatalchioi de la acea vreme, a evocat ce s-a întâmplat în acele zile și cum s-a ajuns la catastrofa agricolă. El a confirmat că Primăria Ceatalchioi a spart digurile, dar a mărturisit că responsabilitatea aparține și Prefecturii Tulcea, reprezentanții în teritoriu ai Guvernului României.

Următoarea etapă a constat în consolidarea liniei de apărare dig Podișcă-Călin și drum comunal Sireasa-Ceatalchioi, drum în care au fost efectuate mai multe breșe în baza unei hotărâri a Consiliului Local Ceatalchioi, care au slăbit presiunea pe digul Podișcă-Călin, ce proteja direct intravilanul satelor Sălceni și Ceatalchioi“, arată fostul secretar al comunei Ceatalchioi, Ștefan Poh.

Acesta justifică sacrificarea incintei Sireasa, autorizată chiar de Prefectura Tulcea, prin starea de necesitate: „Prin efectuarea breșelor autorizate și de Instituția Prefectului, prin președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, care a decretat starea de necesitate pe teritoriul comunei Ceatalchioi, s-a creat timpul necesar pentru evacuarea animalelor de pe raza comunei, evacuate cu bacuri autopropulsate“.

Iar consecințele acestor decizii, neasumate inițial și iresponsabile, luateă la vârful județului Tulcea, nu au întârziat să apară.

Administratorul Agrodelta Siresa a refuzat să plătească redevența pentru perioada în care culturile agricole au fost distruse complet

Prin efectuarea breșelor în drumul comunal DC1, s-a produs inundarea incintei agricole Sireasa, fapt ce a dus la inundarea suprafeței de peste 6.000 de hectare teren agricol, din care 4.300 de hectare aparținând SC Agrodelta Sireasa SA și 2.000 de hectare aparținând locuitorilor comunei Ceatalchioi. În data de 6-8 iulie 2010, prin inundarea completă a incintei agricole Sireasa, au fost inundate și satele Ceatalchioi și Sălceni, prăbușindu-se în perioada imediat următoare 62 de locuințe, iar alte 108 fiind avariate“, arată fostul secretar.

Iar ca distrugerile să fie maxime, autoritățile locale au mai luat o decizie la fel de păguboasă.

Pentru a permite evacuarea apei din incintele inundate, s-a efectuat o breșă în digul de protecție al incintei Sireasa Canalul 36, breșă ce a dus la evacuarea apei din intravilanul satelor Ceatalchioi și Sălceni și parțial din incinta agricolă Siresa, care a fost afectată pentru o perioadă de cel puțin 2 ani, datorită excesului de apă care a format adevărate lacuri“, recunoaște Ștefan Poh.

Așadar, autoritățile și-au făcut bine socoteala: au salvat câteva sute de animale care costau zeci de miii de euro, sacrificând 6.000 de hectare de culturi agricole, a căror producție valora câteva milioane de euro.

Consiliul Județean Tulcea una zice, alta face

Comisia CJ Tulcea a constatat situația de forță majoră și a propus scutirea de la plata redevenței

După inundații, Consiliul Județean Tulcea a recunoscut că breșele în dig au fost făcute chiar de autorități, chiar dacă măsura nu a dus la salvarea satului și, ca urmare a distrugerii recoltei, a propus scutirea de la plata redevenței pentru acel an, dar și pentru anul următor. Asta pentru că refacerea terenurilor pentru producția agricolă este de durată și necesită investiții majore.

Specialiștii în pedologie spun că în urma inundaţiilor intervine așa-numitul fenomen de sărăturare, prin care solul este spălat de toate substanţele necesare creșterii plantelor. Terenurile sărăturate în urma băltirii apei nu pot fi, în general, cultivate fără măsuri hidroameliorative și agrotehnice, foarte costisitoare din punct de vedere material.

Reprezentanții Primăriei Ceatalchioi, justificat de faptul că digul intermediar de apărare a localității poate fi rupt și, totodată, inundate localitățile Sălceni și Ceatalchioi, au realizat cu mijloace proprii patru breșe în terasamentul DC1 (digul proprietatea Agrodelta Sireasa – n.r.), apele fiind astfel deversate în incinta Sireasa. (…) La data de 09.09.2010, comisia mixtă a CJ Tulcea și Secția de Gospodărire a Apelor Tulcea a constatat că incinta agricolă a fost inundată în totalitate. (…) Având în vedere situația de forță majoră cauzată de producerea inundației întregii incinte agricole Sireasa, întreg anul agricol fiind compromis, propunem exonerarea concesionarului SC Agrodelta Sireasa SA de la plata redevenței aferente anului agricol 2009-2010“, se arată într-un document oficial emis de CJ Tulcea.

Un an mai târziu, în octombrie 2011, o comisie a Consiliului Județean Tulcea a constatat că din toată suprafața agricolă a Agrodelta Sireasa doar 364 de hectare erau cultivabile, restul suprafeței fiind în continuare afectată de mlaștină.

Nu a trecut însă decât o lună, iar pe adresa Agrodelta Sireasa au început să „curgă” facturile prin care Consiliul Județean soma Agrodelta Sireasa să plătească redevența, facturi pe care le-au trimis fermei agricole, amenințând cu anularea contractului de concesiune, în caz de neplată.

În 2012, au avut alegeri locale, iar la butoanele județului s-au instalat pesediștii conduși de Horia Teodorescu. Cel din urmă, noul președinte al Consiliului Județean Tulcea, a cerut și el plata redevenței. „Baronul” pesedist pare și mai hotărât să bage în faliment Agrodelta Sireasa – el pretinde că, în 2010, comisia care a constatat cazul de forță majoră nu s-ar fi întrunit legal, iar ferma este bună de plată. Păcat că Horia Teodorescu nu își pune și întrebarea dacă Dunărea a ajuns legal în incinta Agrodelta Sireasa, unde a înecat toate culturile din recolta 2010! Cazul a ajuns în instanță, urmând ca în curând să fie tranșat de judecătorii Tribunalului Tulcea.

Șefii autorităților aruncă pisica de la unii la alții

După ce au distrus digurile, autoritățile tulcene și-au aruncat vina una asupra alteia, în încercarea disperată de a nu fi trase la răspundere și obligate să răspundă pentru recoltele distruse. În aprilie 2017, CJ Tulcea a aruncat pisica în curtea Primăriei Ceatalchioi, culmea, invocând chiar o anchetă a procuroilor anticorupție.

CJ Tulcea dă vina pe Primăria Ceatalchioi pentru inundațiile din iunie 2010

Urmare notificării dumneavoastră cu privire la plata sumei de un milion de lei, reprezentând despăgubiri ca urmare a inundației provocate la data de 23.06.2010, vă comunicăm că nu suntem îndrituiți să procedăm la plata acestei sume, având în vedere următoarele aspecte: Vinovăția spargerii digului de apărare și compromiterea producției agricole a reclamantei revine în totalitate UAT Comuna Ceatalchioi și Consiliului Local Ceatalchioi. Faptul reiese, cu evidență, din conținutul Rezoluției de începere a urmăririi penale din 03.06.2013 a Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța, care relevă «(…) în realitate, inundarea incintei agricole aparținând Agrodelta Sireasa SA a avut loc ca urmarea practicării de către autoritatea publică locală din comuna Ceatalchioi a unor breșe în digul de apărare împotriva inundațiilor pe care este amplasat DC1»“, arată președintele CJ Tulcea Horia Teodorescu.

Baronul PSD arată cu degetul spre colegul său de partid, primarul din Ceatalchioi, Tudor Cernega, cu care a ajuns la cuțite pentru a-și salva propria piele.

„Actul administrativ – Hotărârea Consiliului Local 33/23.06.2010 a fost elaborat pe baza Notei de fundamentare a primarului comunei, iar Consiliul Local a aprobat efectuarea unor breșe în drumul comunal DC1, în punctul Podișcă, în vederea scurgerii apei în incinta agricolă Sireasa. Lucrările de decopertare au fost realizate de angajații Primăriei Ceatalchioi (…)“, mai precizează Teodorescu.

Jonglerii cu legea

Prefectul Chirică Lefter invocă proprietatea Agrodelta Sireasa asupra digurilor pentru a nu-și asuma responsabilitatea întreținerii lor

Fostul prefect de Tulcea, prof. univ. Lefter Chirică, om educat, cu multă școală, a jonglat și el cu textele de lege după cum i-a convenit. După ce ani de zile Agrodelta Sireasa a notificat Prefectura Tulcea să ia măsuri pentru reabilitarea digurilor de apărare a comunei Ceatalchioi, erodate puternic de valurile Dunării, Chirică s-a spălat pe mâini, argumentând cu legea în față că digurile sunt în responsabilitatea exclusivă a fermei agricole. Că doar este PROPRIETARĂ.

„Având în vedere faptul că digul ce face obiectul notificării este în patrimoniul Agrodelta Sireasa SA, obligația de întreținere a acestuia revine proprietarului. În cazul în care proprietarul nu întreține bunul în condiții corespunzătoare, iar acesta suportă o serie de prejudicii, el nu va putea fi despăgubit, deoarece ar însemna să invoce propria culpă (neglijență) drept cauză a prejudiciului. Pe de altă parte, dacă prin acțiunea sau inacțiunea sa se vor produce pagube unor terțe persoane, proprietarul poate fi obligat să le despăgubească, el fiind răspunzător pentru prejudiciul cauzat, potrivit Codului Civil. În consecință, considerăm că SC Agrodelta Sireasa SA trebuie să ia măsurile necesare în vederea consolidării digului aflat în proprietatea sa“, se arată într-o adresă a Prefecturii Tulcea, datată 26 aprilie 2006, și semnată de prefectul Lefter Chirică.

Una dintre facturile trimise de CJ Tulcea pentru plata redevenței

Alternativ, autoritățile au venit cu o altă teorie: digurile aparțin, într-adevăr, fermei agricole, dar terenul de sub ele ar aparține, de fapt, domeniului public.

La 18 februarie 1999, Consiliul Județean Tulcea răspundea unei interpelări a Agrodelta Sireasa referitoare la rebilitarea drumului comunal DC1 Tulcea-Ceatalchioi-Pardina-Chilia Veche, care trece pe digul fermei agricole.

„Digul realizat înainte de 1989 a rămas în patrimoniul SC Agrodelta Sireasa SA, dar în conformitate cu HGR nr. 692 nu se plătesc amortismente. Drumul care se construiește este de utilitate publică și considerăm nejustificată solicitarea dumneavoastră atâta timp cât SC Agrodelta Sireasa SA nu plătește taxe pe terenul pe care se află digul, teren care aparține Consiliului Județean“, este explicația neverosimilă a CJ Tulcea.

Ce scapă din vedere, cu adevărat, autoritățile este altceva – de ce întârzie să elibereze certificate de atestare a dreptului de proprietate al Agrodelta asupra terenurilor, drept de proprietate stabilit prin Legea 15/1990, care ar face ca județul Tulcea să câștige peste zece milioane de euro prin aportul la capitalul social al Agrodelta Sireasa. Sau mafia politică a județului preferă să ia cu japca decât să câștige drepturi cuvenite legal?

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here