DISTRIBUIȚI

Baronii PSD de Tulcea dau o nouă lovitură agricultorilor privați din Delta Dunării. Ținta atacului a fost, încă o dată, cea mai profitabilă companie agricolă din Tulcea, Agrodelta Sireasa. După ce au încercat toate metodele posibile de falimentare a Agrodelta, de la spargerea digurilor sub pretextul fals al salvării localităților de la inundații, măsură care a dus la distrugerea totală a recoltelor în 2010, preluarea prin falsuri a digurilor aflate în proprietatea fermei agricole, până la asmuțirea Corpului de control al Guvernului asupra entității private, șefii Consiliului Județean au trecut la un alt nivel: sabotarea subvențiilor de la Uniunea Europeană.

La ordinul Consiliului Județean Tulcea, funcționarii Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) au suspendat subvențiile europene cuvenite Agrodelta Sireasa pentru suprafețele de teren pe care le cultivă. Acțiunea a fot premeditată. În 2018, APIA nu a făcut niciun control la Agrodelta, pentru a verifica în teren datele din Anexa 17 (solicitarea de subvenție), procedură obligatorie pentru acordarea fondurilor europene nerambursabile.

Miza acestui nou atac este una veche. Baronii locali se chinuie de ani de zile să pună mâna pe ultimele active ale Agrodelta, după ce terenurile din patrimioniul companiei au fost luate cu japca de Consiliul Județean Tulcea încă din 1993, printr-o simplă hotărâre a CJ. Recent, baronii Deltei au reușit să intabuleze abuziv pe numele județului și digurile din patrimoniul Agrodelta Sireasa.

APIA, la cheremul baronilor PSD

Ca să taie subvențiile europene pentru Agrodelta, funcționarii APIA au invocat o dispoziție a CJ Tulcea, în care se precizează că fermierul nu mai are un contract valabil de concesiune.

Ca să taie subvențiile europene pentru Agrodelta, funcționarii APIA au invocat o dispoziție a CJ Tulcea

”În fapt, societatea Agrodelta Sireasa SA a depus cererea unică de plată pentru suprafața de 8931,76 ha, anexând la momentul depunerii adeverința nr. 1073/14.05.2018 emisă de către Primăria Pardina pentru suprafața de 1.154 ha în care se menționează expres faptul că a expirat contractul de concesiune nr. 61/02.04.1998, în baza căruia vă întemeiați dreptul de exploatare, respectiv adeverința nr. 3/1273/22.03.2018 emisă de către Primăria Chilia Veche pentru suprafața de 3.902 ha. De asemenea, avem în vedere înștiințarea  nr. 13313/24.10.2017 a Consiliului Județean Tulcea, prin care ni se aduce la cunoștință încetarea contractului de concesiune nr. 61/02.04.1998, începând cu data de 16.10.2017”, se arată în înștiințarea negativă emisă de APIA.

Mai mult, funcționarii statului invocă nerespectarea de către Agrodelta a completării Anexei 17B, ceea ce este fals.

”Conform procedurii privind eliberarea adeverințelor înregistrate fermier care certifică înregistrarea fermierului în Registrul Unic de Identificare (RUI), în scopul accesării de către solicitant a creditului pentru finanțarea capitalului de lucru în vederea desfășurării activităților curente de către benficiarii schemelor de sprijin pe suprafață în Campania 2018, dacă fermierii care solicită eliberarea adeverinței se regăsesc într-unul dintre următoarele rapoarte: suprapuneri între parcele din IPA (2018), parcele delimitate în afara blocului fizic (2018), blocuri supradeclarate IPA (2018). Astfel, SC Agrodelta Sireasa SA se regăsește în rapoartele Parcele delimitate în afara blocului fizic (2018) și Blocuri supradeclarate IPA (2018), neavând Anexele 17B finalizate”, au pretins funcționarii APIA.

Clauze contractuale călcate în picioare

Terenurile exploatate de Agrodelta Sireasa aparțin de drept companiei agricole, care se judecă de ani de zile cu baronii locali. Luate cu japca de CJ Tulcea, terenurile au fost concesionate ulterior tot Agrodelta Sireasa. Prin respingerea subvenționării, funcționarii de la APIA nu au făcut altceva decât să se erijeze în judecători, stabilind cu de la sine puterea expirarea unui contract de concesiune. Contract ale cărui clauze baronii PSD de Tulcea le-au călcat în picioare.

Baronii PSD de Tulcea au pus ochii pe exploatația agricolă Sireasa

Concret, în aprilie 1998, Agrodelta Sireasa, companie controlată pe atunci de stat prin FPS a semnat primul contract de concesiune cu CJ Tulcea, pentru 4.362 de hectare, valabil pe o perioadă de 20 de ani, adică până în aprilie 2018. Un an mai târziu, în 1999, Agrodelta Sireasa Sireasa a câștigat licitația organizată de CJ Tulcea pentru concesionarea a altor 5.262 de hectare de teren, tot pe o perioadă de 20 de ani.

Ambele contracte au o clauză, potrivit căreia concesiunea poate fi prelungită cu încă 20 de ani, în aceleași condiții, prin simpla notificare în acest sens a concendentului cu 60 de zile înainte de terminarea termenului inițial, iar acordul de prelungire a concesiunii se încheie cu 30 de zile înainte de acest termen.

Această clauză contractuală, asumată prin semnătura reprezentanților legali ai CJ Tulcea și aprobată prin hotărâri ale acestei autorități, în perioada în care Agrodelta Sireasa era a statului și NU administrată de Traian Rece, are putere de lege conferită de principiul de drept al respectării contractelor și a legilor aplicabile. Cu toate acestea, CJ Tulcea a respins solicitarea Agroldelta de prelungire a contractului.

Mai mult, potrivit clauzelor, contractul ar fi trebuit să fie prelungit cu 3 ani, ca urmare a inundațiilor produse în 2010, după ce autoritățile locale au spart deliberat digul, în zona Ceatalchioi. Nu mai puțin de 4.217 hectare au fost înghițite atunci de ape, cu tot cu culturi.

Contractul nu numai că nu a fost prelungit, așa cum prevăd clauzele, dar CJ Tulcea a dat în judecată Agrodelta Sireasa pentu plata redevenței pe anul respectiv.

Decizii definitive ale instanțelor

Abuzurile APIA vin după ce furtul de terenuri din Delta Dunării, luate cu japca din proprietatea privată și trecute în domeniul public al statului, a fost recunoscut la cel mai înalt nivel. Instituții ale statului precum Guvernul României și Curtea de Conturi au admis practic că statul a naționalizat proprietățile societăților comerciale din Delta Dunării, privatizate în baza Legii 15/1990.

”Agrodelta Sireasa nu numai că deține posesia acelor terenuri, dar societatea are și proprietatea. Faptul că Agrodelta se judecă pentru ca judecătorii să consfințească dreptul de proprietate nu are nicio legătură cu motivul invocat de APIA pentru blocarea subvenției. APIA nu este îndreptățită să ceară relații de la vreo primărie sau consiliu județean, ci trebuie doar să meargă în teren să verifice dacă societatea a îndeplinit obligațiile care îi revin. Mai mult, dacă APIA era interesată să vadă dacă Agrodelta Sireasa are sau deține un drept de proprietate, ar fi trebuit să consulte deciziile definitive ale instanțelor de judecată, care au stabilit că Agrodelta și-a dovedit existența dreptului de proprietate.

Mai mult, societatea și-a respectat cu strictețe obligațiile privind lucrările efectuate pe terenul agricol”, a explicat la B1 TV avocatul Giorgiu Coman.

Ce spun regulamentele APIA

În fiecare an, APIA acordă fermierilor  subvenții pentru creșterea animalelor sau pentru cultivarea terenurilor deținute sau închiriate de agricultori, care vin direct de la Uniunea Europeană.  Cererea unică de plată poate fi depusă anual, până la data de 15 mai.

Subvențiile APIA se acordă sub forma unor plăți directe la hectar, care sunt gestionate de Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS).

Ca să beneficieze de fonduri, un fermier trebuie să fie înscris în Registrul unic de indentificare, administrat de APIA, să se încadreze în anumite condiții, să respecte cerințele impuse de autorități și, foarte important, să depună la termen cererea unică de plată.

Pe scurt, subvențiile APIA pot fi acordate persoanelor fizice sau juridice, cooperativelor sau grupurilor de producători care vor să primească sprijin, printre altele, pentru culturi agricole, livezi, agricultură ecologică sau creșterea de animale.

Agrodelta Sireasa a îndeplinit toate condițiile de eligibilitate

Compania Agrodelta Sireasa a îndeplinit toate condiții legale cerute de APIA: este utilizatorul unei suprafețe agricole localizate pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS), și se înregistrează la APIA cu suprafața agricolă; deține o suprafață minimă a fermei de un ha; declară toate parcelele agricole eligibile și neeligibile pe care le utilizează; depune anual o singură cerere unică de plată, indiferent dacă parcelele pe care le utilizează sunt situate în localități/județe diferite; deschide un angajament prin depunerea cererii unice de plată; respectă cerințele de ecocondiționalitate pe toată suprafața agricolă a exploatației; respectă cerințele specifice aferente angajamentului pentru care aplică, pe suprafețele pe care solicită sprijinul.

Totodată, la depunerea cererii unice de plată, fermierii trebuie să prezinte la APIA mai multe documente, obligație pe care Agrodelta a îndeplinit-o: copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/paşaport/certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz; dovada deţinerii unui cont bancar activ.

Niciun control în 2018

”Atunci când se depune declarația pentru suprafața de teren cultivat, se completează și Anexa 17. Atunci când cei de la APIA vin în control, verifică toate datele, dacă poziționarea terenurilor este corectă și ce culturi sunt, tot ceea ce noi declarăm. Vin și fac măsurători. Mai sunt și alte controale temetice, precum cele pentru Pachetul 7, de exemplu, sau pe zona de interes ecologic. Alteori au măsurat tot terenul, bloc cu bloc”, a explicat, pentru Subiectiv de Tulcea, inginerul agronom Sorin Mladin, de la Agrodelta Sireasa.

Potrivit acestuia, în 2018, APIA nu a făcut niciun control, deși funcționarii statului ar fi trebuit să verifice în teren realitatea datelor consemnate în formulare.

”Anul acesta nu a venit niciun control, deși Anexa 17 trebuie tratată cu celeritate, pentru că se referă la acordarea subvenției. Altădată, nici nu se usca cerneala pe cerere, că cei de la APIA erau deja în control ca să verifice datele. Noi am depus solicitarea în luna mai, având un termen de o lună în care se mai puteau face modificări. Unul dintre motivele pentru care ne-au respins acordarea subvenției a fost necompletarea Anexei 17. Dar nu este vina noastră, noi am depus toate documentele. Ne-am îndeplinit toate obligațiile asumate”, a mai spus inginerul agronom.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here